قوانین | فروشگاه پی سی اسکیل

هرگونه خرید و فعالیت در وبسایت پی سی اسکیل به منزله پذیرش کامل قوانین است.

  • تمام خرید ها میبایست از طریق درگاه آنلاین فروشگاه انجام شود.
  • شما پس از ۲۴ امکان تعویض آموزش مورد نظر (بدون دانلود آموزش خریداری شده) را خواهید داشت.
  • هر محصول خریداری شده تنها ۳ بار امکان دانلود خواهند داشت.